Προοπτική

Μια υπενθύμιση...
Transcript

No transcript...

Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη σωστή προοπτική. Ιδιαίτερα σε έναν πόλεμο πληροφοριών...


Share

0 Comments
Critical Thinking
Critical Thinking - The Podcast
Ενδιαφέροντα νέα και άρθρα για ανθρώπους με κριτική σκέψη, ικανούς να ξεχωρίσουν την αλήθεια από την προπαγάνδα...